Thứ Ba, ngày 2/5, hội thảo Quản lý rủi ro môi trường và xã hội đã được tổ chức tại phòng họp của NHHT.

Hội thảo được dẫn dắt bởi anh Jean-Frédéric Paradis (Cố vấn của DID) và Tiến sĩ Hà Thanh (Chuyên gia môi trường), với sự tham dự của các lãnh đạo NHHT, thành viên dự án STEP và Ban quản lý dự án.

Trong buổi hội thảo, anh Jean-Frederic và chị Thanh đã thuyết trình về 
các vấn đề cơ bản của Quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESRM), cũng như trình bày các phát hiện đối với tình hình Việt Nam, NHHT và mạng lưới QTDND.

Hội thảo là một cơ hội tốt để cả nhóm STEP và các cán bộ NHHT có thể tìm hiểu về ESRM, cũng như thảo luận về một tầm nhìn cho các bước đi sắp tới, trong quá trình thực hiện ESRM trong khuôn khổ dự án STEP và trong mạng lưới NHHT – QTDND.