Ngày 01/06/2018 tại trụ sở Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra hội thảo Kế hoạch phát triển tổ chức (IDP).

Hội thảo đã được dẫn dắt bởi PGS, TS Lê Thanh Tâm, với sự tham gia của các đại diện từ STEP và NHHT. Hội thảo tập trung vào trình bày các phát hiện ban đầu về tình hình hiện tại của NHHT, đặc biệt là phân tích SWOT, cũng như khung/định hướng chung để viết IDP.

Cuối hội thảo, các bên đã có phần thảo luận sôi nổi về các nội dung trình bày. Các hội thảo IDP tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 8 và tháng 11.