Ngày 24/04/2018, dự án STEP, đại diện Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã có buổi làm việc với đại diện Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tại trụ sở chính Co-opBank.

Tại buổi làm việc, ba bên đã cùng thảo luận về hai giải pháp phần mềm Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và giám sát mà tổ chức DGRV giới thiệu nhằm hướng đến cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân.