Chiều ngày 24/1, STEP đã phối hợp với NHHT để tổ chức hội thảo Kế hoạch phát triển tổ chức (IDP).

Trong hội thảo, các bên đã thảo luận về Kế hoạch phát triển tổ chức của NHHT và các QTDND trong những năm tới.

Điều phối hội thảo gồm có:
– Ông Lionel Pellizzari – Giám đốc dự án của hội sở DID ở Quebec, Canada
– Bà Myriam Lafrance và ông Jean Beaudoin – hai tư vấn viên trong chuyến công tác
– Các tư vấn viên từ công ty tư vấn Economica

Kết thúc hội thảo, NHHT và DID đã thống nhất về quy trình chung, khung thời gian, cũng như việc thành lập một Nhóm công tác nhằm điều phối các hoạt động liên quan tới IDP, theo định hướng của TGĐ và Ban lãnh đạo NHHT.

Quy trình lên Kế hoạch phát triển tổ chức dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2018.