Ngày 05 tháng 12 năm 2017, dự án STEP đã tổ chức thành công buổi lễ khởi động dự án trên khu vực miền Trung. Buổi lễ nhằm giới thiệu dự án tới 25 quỹ tín dụng ở miền Trung thuộc phạm vi dự án.

Tham dự buổi hội thảo cũng có đại diện từ Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Các phiên hỏi – trả lời và thảo luận trong hội thảo đã mang lại nhiều thông tin hữu ích, là tiền đề quan trọng cho những hoạt động sắp tới của STEP tại miền Trung.

Cũng trong lịch trình, nhóm dự án STEP và Ngân hàng Hợp tác đã tới tham dự lễ khai trương Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hà Tĩnh. Đây là một cột mốc quan trọng của Ngân hàng Hợp tác, hương tới củng cố vai trò hỗ trợ các QTDND và tăng cường tài chính hòa nhập cho người dân Việt Nam.

Chúng ta cùng chờ đợi buổi hội thảo cuối cùng trong chuỗi khởi động dự án: STEP sẽ đến Cần Thơ vào ngày 15/12!