Vào ngày 22/11/2017, dự án STEP đã tiến hành hội thảo khởi động dự án ở miền Bắc.
Địa điểm: Grand Plaza, Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Thành phần tham dự: 
– Đại diện các QTDND ở miền Bắc thuộc giai đoạn thí điểm của dự án. 
– Đại diện Ngân hàng Hợp tác, DID, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bên liên quan – đối tác khác.

Trong buổi hội thảo, một số hoạt động quan trọng đã được tiến hành:
– Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa DID và NHHT.
– Các bài thuyết trình giới thiệu chính thức về dự án STEP và các cấu phần dự án.
– Thảo luận với các QTDND về các hoạt động sắp tới.

Hội thảo khởi động dự án đã kết thúc thành công. Sắp tới, dự án sẽ tổ chức thêm 2 hội thảo khởi động ở miền Trung và miền Nam.

Chúng ta cùng mong đợi những bước tiến sắp tới của dự án STEP!