Chiều thứ 4 ngày 13/6, một buổi họp giữa NHNN, GAC, NHHT, DID và STEP đã diễn ra ở trụ sở NHNN, nhằm thảo luận về tiến trình hiện tại cũng như hướng đi sắp tới của dự án STEP.

Tham dự buổi họp gồm có các lãnh đạo chủ chốt của các bên, đặc biệt có:
– Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc NHNN
– Chị Kate Reekie, Tham tán, Trưởng ban Hợp tác, ĐSQ Canada
– Ông Martin Ruel, Giám đốc chương trình tài chính toàn diện cấp cao DID
– Ông Lionel Pellizari, Quản lý chương trình
và các chuyên gia, nhân sự khác.

Buổi họp được đưa ra nhằm làm rõ thông tin về việc GAC giảm ngân sách cho năm tài chính hiện tại, đồng thời thảo luận về vai trò và công việc của NHNN trong dự án.

Buổi họp là một bước tiến quan trọng hướng tới việc liên lạc thường xuyên hơn giữa dự án và NHNN, đồng thời là bước chuẩn bị cho buổi họp Ban chỉ đạo dự án sắp tới.