Sáng thứ 4, ngày 13/6, một buổi hội thảo tổng kết đã được tổ chức tại NHHT.

Trong hội thảo, các chuyên gia của STEP đã trình bày các phát hiện và khuyến nghị trong khuôn khổ Nghiên cứu thị trường, Khảo sát tổ chức & CNTT tới các lãnh đạo chủ chốt của NHHT. 

Các phiên thảo luận về các phát hiện và khuyến nghị cũng đã diễn ra giữa các bên. Kết quả của hội thảo này sẽ đóng góp vào việc tổng kết lại các báo cáo khảo sát & nghiên cứu, cùng như các khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo của STEP.

Báo cáo sẽ được gửi tới các bên liên quan, cụ thể có cả NHNN và GAC, và sẽ là tiền đề quan trọng cho buổi họp Ban chỉ đạo dự án (PSC) sắp tới.