Chị Ioanna Martin Sahas từ đơn vị hỗ trợ quốc tế International Assistance Knowledge and Research (PVA) tại GAC Ottawa đã đến thăm văn phòng STEP-DID vào ngày 16/11/2018. Cùng trong chuyến thăm, cũng có sự tham gia của chị Nina Seahva, Thư ký phát triển thứ nhất, và chị Lê Thị mai Hương, Cán bộ phát triển, cả hai đều đến từ Đại sứ quán Canada.

Nhóm STEP-DID đã trình bày cho Ioanna về nội dung và các mục tiêu dự án, phạm vi hoạt động và mối quan tâm của STEP về bình đẳng giới, vốn là một yêu cầu của phía nhà tài trợ.

Hai bên đã thảo luận về tiến trình của các cấu phần chính trong dự án, cũng như các thách thức xảy ra trong quá trình hoạt động thực địa (VD: Thiếu thông tin về giới và hiệu quả hoạt động xã hội, những khác biệt trong nhận định và quan điểm khi làm việc với NHNN và NHHT, v.v.). Các vị khách đến thăm cũng đã đề xuất một số hỗ trợ có thể thực hiện, cũng như cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới chính sách nếu cần, đặc biệt là ý tưởng về một nhóm hoạt động vì Tài chính toàn diện, kết nối với các tổ dự án đang được tài trợ khác, nhằm vận động hành lang để vượt qua những rào cản hiện tại.