Vào ngày 17/01/2019, dự án STEP đã tổ chức hội thảo về Kế hoạch phát triển tổ chức (IDP) cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Bà Myriam Lafrance, Chuyên gia tư vấn cấp cao của DID cùng với Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – chuyên gia tư vấn trong nước đã trình các nội dung phác thảo của bản Kế hoạch phát triển tổng thể và cùng đánh giá với các đối tác dự án.

Đại diện Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, ông Nguyễn Thạc Tâm, phó Tổng giám đốc và đồng Giám đốc dự án STEP đánh giá cao kết quả làm việc của nhóm tư vấn và cảm ơn dự án STEP đã hỗ trợ trong việc hoàn thiện quy trình phát triển.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt các nội dung chính trong bản Kế hoạch phát triển tổ chức (IDP) và đã phân công nhóm làm việc chuyên trách hoàn thiện bản kế hoạch này vào tháng 03 năm 2019.