Họp với lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, ông Lionel Pellizzari, quản lý dự án tại hội sở chính, đã cùng với các cán bộ dự án STEP có một cuộc họp với ban giám đốc của đối tác Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (CoopBank) vào ngày 5 tháng 4 năm 2019. Các đối […]

Read More