Trong chuyến công tác tại Việt Nam, ông Lionel Pellizzari, quản lý dự án tại hội sở chính, đã cùng với các cán bộ dự án STEP có một cuộc họp với ban giám đốc của đối tác Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (CoopBank) vào ngày 5 tháng 4 năm 2019.

Các đối tác dự án đã thảo luận về các bài học được rút ra trong quá trình thực hiện ở giai đoạn trước và các hoạt động sắp tới trong giai đoạn tiếp theo cũng như quy trình phê duyệt cho việc ra hạn 3 năm cho nhằm đạt được mục tiêu dự án đã đề ra.