Anh Chao Ton, người dân tộc Khmer, là thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân Bình An tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Anh có một cửa hàng tạp hóa nhỏ để kiếm sống cho gia đình của mình. Tuy thấy một số cơ hội để tạo thêm thu nhập nhưng anh rất khó vay được vốn từ các ngân hàng mà chỉ có thể vay được một khoản nhỏ để lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cho gia đình. Cuối năm 2018, anh Chao Ton có được biết về các khoản vay không bảo lãnh cho sản xuất nông nghiệp của QTDND Bình An. Anh đã nộp hồ sơ vay vốn và được giải ngân khoản vay 40 triệu đồng để mở rộng doanh nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Với khoản vay này, anh đã mua và nuôi bò đồng thời có thêm vốn để mua thêm các mặt hàng cho cửa hàng tạp hóa của gia đình. Điều này giúp anh giữ được khách hàng trong xã. Công việc của anh ấy tiến triển sau 6 tháng. Anh đã nuôi thêm nhiều bò. Ngoài ra, anh đã xây được một nhà kho nhỏ để chứa các tạp hóa nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trong xã.
Trong 6 tháng, anh ta đã trả được gần nửa khoản vay của mình. Đối với anh, QTDND Bình An luôn là một địa chỉ tốt trong tương lai không chỉ cho vay mà còn để được tư vấn về kế hoạch tài chính và sản xuất nông nghiệp.