Thứ ba, ngày 6/8/2019, Ban chỉ đạo dự án STEP đã họp lần thứ hai kể từ khi bắt đầu dự án.

Đại diện từ GAC, Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Hợp tác và đại diện DID đã tham dự cuộc họp. Ông Jared Brading, Tham tán Phát triển của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Dũng – Phó tổng giám đốc NH Hợp tác đã cùng chủ trì cuộc họp.

Ông Claude Lafond, Giám đốc dự án STEP tại Việt Nam đã báo cáo cho PSC kết quả và các hoạt động của dự án trong năm trước và đề xuất kế hoạch công việc cho năm 2019-2020. Đại diện NH Hợp tác nhấn mạnh các kết quả của dự ánđến nay đã xây dựng nền tảng để triển khai và nhân rộng các giải phápđã phát triển. Ban chỉ đạo đã thảo luận và đồng ý với kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 của STEP sẽ tập trung vào 5 ưu tiên, cụ thể là:

– Phát triển và triển khai hệ thống thông tin quản lý (MIS)
– Triển khai công cụ quản trị rủi ro
– Triển khai các sản phẩm và dịch vụ tài chính và phương pháp tín dụng mới
– Tổ chức chuyến tham quan nghiên cứu thứ hai tại tập đoàn Desjardins ở Lévis và Montréal, Canada
– Tích hợp các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới vào các hoạt động dự án

Cuộc họp PSC là một sự kiện quan trọng sẽ thiết lập các hoạt động của bước trong giai đoạn triển khai và nhân rộng.