Từ ngày 8 đến 11 tháng 8/2019, dự án STEP đã tổ chức thành công khóa đào tạo tiểu giáo viên đầu tiên cho các cán bộ từ Ngân hàng Hợp tác (Co-opBank). 54 cán bộ (24 nữ và 30 nam) từ các phòng ban khác nhau của hội sở chính và 14 chi nhánh của Co-opBank đã tham dự sự kiện bốn ngày tại khách sạn Thể thao tại Hà Nội.

Khóa đào tạo nhằm mục đích phát triển năng lực của Co-opBank để tập huấn và hỗ trợ cho mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Khóa đào tạo tập trung vào quản lý rủi ro và các sản phẩm và dịch vụ tài chính cũng như các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy, các khía cạnh về môi trường và cân bằng giới trong ngành tài chính. Sau khóa học, các học viên hiểu biết thêm về

– các khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro và bộ dụng cụ kiểm toán
– phương pháp thẩm định tín dụng dựa trên dòng tiền và bộ công cụ thẩm định tín dụng
– rủi ro môi trường và xã hội
– bình đẳng giới trong ngành tài chính

Khóa đào tạo tiểu giáo viên là một cột mốc quan trọng của giai đoạn triển khai và nhân rộng của dự án STEP. Dự án tiếp tục đào tạo và hỗ trợ cho Co-opBank để nâng cao thêm năng lực của đối tác trong tương lai.

Khóa đào tạo này sẽ được tiếp nối với một loạt các khóa đào tạo cho 75 QTDND thí điểm và các giáo viên được chọn từ Co-opBank sẽ đóng vai trò trong việc hỗ trợ đào tạo.