Dự án STEP đã tổ chức 6 khóa đào tạo về Sản phẩm & Dịch vụ và 7 khóa về Quản lý rủi ro từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019. 370 cán bộ lãnh đạo và nhân viên (168 nữ và 202 nam) từ 75 quỹ thí điểm ở cả ba miền đã tham gia chuỗi đào tạo này.

Nội dung của khóa đào tạo Quản lý rủi ro là kết hợp giữa các khái niệm lý thuyết và thực tiễn về kiểm toán nội bộ cho các quỹ TDND. Khoảng 80% thời gian đào tạo được dành cho hướng dẫn các học viên về cách sử dụng bộ công cụ kiểm toán nội bộ được phát triển bởi các chuyên gia DID thông qua các tình huống thực tế.

Mục tiêu của đào tạo Sản phẩm & Dịch vụ bao gồm phương pháp cho vay dựa trên dòng tiền, hai sản phẩm cho vay mới và các công cụ được phát triển bởi chuyên gia DID như tiếp thị, công cụ thẩm định tín dụng và hướng dẫn nông nghiệp nhằm hỗ trợ cán bộ tín dụng của các quỹ trong các hoạt động của họ.

Đánh giá môi trường và xã hội và các vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực tài chính cũng được đưa vào nội dung đào tạo.

Trong các khóa đào tạo, các học viên được cung cấp máy tính xách tay để làm việc với các bộ công cụ trong môi trường thực. Các khóa đào tạo cho quỹ được phát triển dựa trên phương pháp giảng dạy có sự tham gia nhằm tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và học viên để đạt được các mục tiêu khóa học.

Nhìn chung, khóa đào tạo của dự án STEP nhận được phản hồi rất tích cực từ các học viên – 98% số người tham gia đã trả lời “Nhìn chung, tôi hài lòng với khóa đào tạo”.

Sau khóa đào tạo thí điểm cho một số quỹ và khóa đào tạo giảng viên cho cán bộ NH Hợp tác khóa đào tạo nhân rộng là một bước quan trọng khác để thực hiện chiến lược nâng cao năng lực của dự án STEP. Dựa trên kết quả tích cực này, các chuyên gia của DID và NH Hợp tác sẽ cùng xác định chiến lược và cách tiếp cận nhằm hỗ trợ thêm cho các quỹ trong những tháng tới.