Thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2020, STEP đã tổ chức thành công hai buổi tập huấn đầu tiên kéo dài nửa ngày về Hệ thống PRMS (‘Hệ thống Quản lý Báo cáo QTDND’) cho các cán bộ và lãnh đạo NHHT Hội sở, những người dùng cuối của giải pháp công nghệ tiên tiến này.

Buổi hướng dẫn đóng vai trò làm nền tảng cơ bản, tập trung giới thiệu cơ cấu tổng thể của PRMS và các tính năng chính của hệ thống, nhằm khuyến khích mối quan tâm của người dùng để họ có thể tự tìm hiểu sâu hơn về hệ thống và áp dụng phù hợp vào nhiệm vụ và công việc của mình. Hệ thống PRMS là một Hệ thống Thông tin Quản lý thay thế hệ thống Cfe-MIS hiện có của NHHT, hỗ trợ hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ quản trị rủi ro đối với hệ thống QTDND và đồng thời thúc đẩy vai trò tổ chức đầu mối của đơn vị này.

Một trong những bước cái tiến của PRMS là tính năng tích hợp của bảng điều khiển giới vào hệ thống. Bảng điều khiển hiển thị số liệu phân tách giới tính của khách hàng gửi và vay ở QTDND và đã thu hút được môi quan tâm đặc biệt từ học viên. Là một phần của chiến lược giám sát QTDND mới, bảng điều khiển chuẩn hóa đánh giá tình hình thực hiện bình đẳng giới của QTDND và xác định nhu cầu, xu hướng và cơ hội phát triển thị trường mới của khách hàng nam và nữ.

Buổi đào tạo này cũng ứng dụng một giải pháp khác do STEP phát triển, nền tảng e-learning. Đây là bước đầu giúp NHHT làm quen với công cụ học tập này, một công cụ được thiết kế để đảm bảo tính bền vững và tối ưu hóa khả năng nhân rộng của các can thiệp dự án.