Thứ Sáu ngày 4/12/2020, dự án STEP đã hoàn thành lớp cuối cùng trong chuỗi 9 khóa học cho 75 quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) thí điểm tại 3 miền của Việt Nam. Các lớp tập huấn bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, do bão lũ ở miền Trung Việt Nam nên một số buổi tập huấn đã phải lùi lại.

Hơn 300 nhân viên và cán bộ quản lý từ 75 QTDND thí điểm đã được giới thiệu về nền tảng e-learning mới của dự án STEP và 2 khóa học e-learning nâng cao về Sản phẩm & Dịch vụ và Kiểm toán nội bộ trong QTDND. Các khoá tập huấn cũng là cơ hội tốt để trao đổi hiệu quả giữa lãnh đạo các QTDND với đại diện của STEP và Ngân hàng Hợp tác về quản lý thay đổi trong QTDND, thực tế hiện tại, nhu cầu của QTDND và các biện pháp can thiệp có thể có của dự án STEP.

Sau lớp tập huấn trực tiếp kéo dài 1 ngày rưỡi, các cán bộ của QTDND sẽ tiếp tục hoàn thành hai khóa học e-learning tới cuối tháng 12 năm 2020. Các học viên cũng được hỗ trợ bởi các giảng viên Ngân hàng Hợp tác tại các chi nhánh đã được dự án STEP đào tạo về hỗ trợ qúa trình học trên nền tảng e-learning vào tháng 9 năm 2020.
Nền tảng e-learning của STEP được lựa chọn và triển khai trong nửa đầu năm 2020. Tính đến nay, hơn 500 người dùng từ hội sở, chi nhánh của Ngân hàng Hợp tác và 75 QTDND tham gia đã đăng ký các khóa học trực tuyến khác nhau trên nền tảng.

Việc thay đổi chiến lược đối với phương pháp đào tạo trực tuyến / kết hợp đã được thảo luận và thống nhất với các đối tác trong quý 4 năm 2019, nhằm hỗ trợ hiệu quả và hiện đại cho các QTDND tham gia trong giai đoạn triển khai các sản phẩm và công cụ do dự án STEP phát triển.