THÔNG BÁO MỜI THẦU: Hệ thống eBanking dành cho Co-opBank và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

THÔNG BÁO MỜI THẦU Hệ thống eBanking dành cho Co-opBank và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Ngày bắt đầu dự kiến: Tháng 4 năm 2021 Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh được lựa chọn tại Việt Nam Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (dự kiến) Développement international Desjardins (DID) hiện […]

Read More