THÔNG BÁO MỜI THẦU
Hệ thống eBanking dành cho Co-opBank và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Ngày bắt đầu dự kiến: Tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh được lựa chọn tại Việt Nam
Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (dự kiến)

Développement international Desjardins (DID) hiện đang tìm kiếm một nhà thầu về CNTT đủ điều kiện để cung cấp và triển khai một hệ thống eBanking dành cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trong khuôn khổ dự án STEP, một dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho Co-opBank và hệ thống QTDND.

Hệ thống QTDND là các tổ chức tín dụng hoạt động theo mô hình hợp tác xã được những cá nhân và hộ gia đình nông dân và kinh doanh nhỏ thành lập tại địa phương. Sứ mệnh của QTDND là mang lại lợi ích và tương trợ thành viên, giảm nghèo, cải thiện sinh kế và tạo ra các cơ hội kinh tế cho họ. Hệ thống QTDND bao gồm 1186 QTDND tại 56/63 tỉnh thành, hoạt động chủ yếu ở khu vực nông thôn, những vùng xa xôi hẻo lánh với khoảng 2 triệu thành viên. Hiện tại, QTDND đang chủ yếu cung cấp dịch vụ tín dụng và tiền gửi có kỳ hạn. Trong thời gian tới, dự định sẽ cung cấp thêm các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng khác trên nền tảng công nghệ số.
Co-opBank là ngân hàng đầu mối của các QTDND, hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Với hỗ trợ từ dự án STEP, Co-opBank mong muốn sẽ trở thành một tổ chức đầu mối vững mạnh của hệ thống QTDND trên nền tảng công nghệ số.
Việc phát triển CNTT phải được điều phối và liên kết giữa Trung tâm CNTT với các phòng ban liên quan của Co-opBank và tuân thủ các quy định và các yêu cầu bắt buộc của NHNN. Các giải pháp công nghệ cần phải có tính khả thi và hiệu quả, hỗ trợ cho Co-opBank cải thiện cách tiếp cận dẫn dắt của một tổ chức đầu mối. Phạm vi của một hệ thống eBanking trong giai đoạn này là một phần trong lộ trình nói trên (phạm vi cụ thể được trình bày trong tài liệu Hồ sơ mời thầu).

Kính mời các nhà thầu quan tâm gửi email cho bà Rachel Tardif để nhận miễn phí Hồ sơ mời thầu (RFP) qua địa chỉ E-mail: rachel.tardif@did.qc.ca.

Nhà thầu gửi hồ sơ đề xuất bằng song ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt. Mọi yêu cầu làm rõ cũng cần được gửi đến địa chỉ email trên trước 17:00 thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 theo giờ Việt Nam.
Hạn chót nộp hồ sơ mời thầu: 17:00 thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021, theo giờ Việt Nam.
Các nhà thầu đủ điều kiện sẽ được thông báo về kết quả đấu thầu của họ trước thứ Sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2021.