Vào ngày 27/04/2021, Dự án STEP đã triển khai chuỗi các khóa đào tạo sử dụng 22 báo cáo đầu ra của Hệ thống quản lý Báo cáo Quỹ tín dụng nhân dân (PRMS) cho những cán bộ sử dụng tại Hội sở của Ngân hàng hợp tác (NHHT). Mục đích chính của khóa đào tạo nhằm củng cố khả năng phân tích của người dùng tại NHHT để họ có thể giám sát và đảm bảo nhiệm vụ phát triển tài chính vi mô song hành với phát triển nông thôn của hệ thống QTDND.

Các cán bộ và cấp quản lý của NHHT tham gia khóa đáo tạo nhằm giúp tăng khả năng diễn giải và phân tích tình hình tài chính của từng QTDND trên các góc độ tiếp cận khác nhau, bao gồm cả góc nhìn về giới khi xét đối với một số chỉ tiêu hoạt động chính quan trọng nhất. Việc đánh giá sự bền vững và tính hiệu quả về tài chính cũng như phát triển xã hội của QTDND rất quan trọng và giúp NHHT có thể định hướng và ra các quyết định hoạt động mang tính chiến lược, trợ giúp các QTDND nâng cao vai trò phát triển xã hội.

Các QTDND sẽ sớm được truy cập vào Hệ thống PRMS để có thể phát hiện và kiểm soát rủi ro phát sinh một cách hiệu quả hơn. Nhờ đó, các QTDND có thể cải thiện tình hình tài chính và tiếp cận được tới những khu vực nông thôn kém phát triển. Dự án STEP tự tin rằng việc các cán bộ và cấp quản lý của NHHT có thể sử dụng thành thạo những báo cáo đầu ra của hệ thống PRMS sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ đào tạo người dùng cuối cùng là các QTDND.

Dự án STEP chú trọng vào sự phát triển tài chính vi mô đối với những người dân Việt Nam còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài chính, nhất là ở khu vực nông thôn. Để làm được điều này, Dự án STEP thúc đẩy họ có thể tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ tài chính dựa trên sự bình đằng giới, sự trao quyền cho phụ nữ trong xã hội và ứng phó với sự biến đổi khí hậu.