Ngày 19/10, STEP và NHHT đã phối hợp tổ chức buổi hội thảo trực tuyến về chủ đề bình đẳng giới, với sự tham gia của đại diện 24 Quỹ TDND và 12 chi nhánh NHHT cùng với đại diện của Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và trụ sở chính NHHT. Bình đẳng giới vẫn luôn là một hợp phần quan trọng của dự án STEP, phù hợp với Chính sách Hỗ trợ quốc tế về Nữ quyền của Canada cũng như Chính lược bình đẳng giới quốc gia của Việt Nam.

Tại hội thảo, TS. Khuất Thu Hồng, giám đốc Viện Nghiên cứu PTXH đã cung cấp các số liệu và phát hiện chính từ các báo cáo nghiên cứu về bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Một số vấn đề đã được nêu lên như: chúng ta đã mất mát như thế nào từ bất bình đẳng giới, áp lực xã hội đặt lên nam giới. Một số giải pháp gợi ý để thực hiện bình đẳng giới nơi công sở cũng đã được đưa ra.

Ở phần 2 của buổi hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ một cách cởi mở những quan điểm về bình đẳng giới. Và về cách thức họ đang thực hiện và cũng đưa ra lời khuyên để xây dựng một nơi làm việc bình đẳng hơn. Đây là cơ hội tốt để cả 2 giới đều được nói lên những điều mình nghĩ và kỳ vọng về giới còn lại. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua nhiều thảo luận và hành động, phụ nữ sẽ sớm được bình đẳng như nam giới trong mọi lĩnh vực.