Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, dự án STEP đã tham gia sự kiện chúc mừng tại Hội sở chính NHHT với thông điệp thúc đẩy giá trị hợp tác xã và bình đẳng giới tại NHHT và hệ thống Quỹ TDND.

Để thực hiện cấu phần Bình đẳng giới, dự án STEP tập trung xác định những nhu cầu riêng biệt của phụ nữ và tìm ra các đòn bẩy phù hợp để hỗ trợ họ nâng cao sự tự tin. Từ đó, họ được tiếp cận công bằng tới các sản phẩm và dịch vụ tài chính/phi tài chính cần thiết để đảm bảo sự bình đẳng về kinh tế xã hội. Điều này góp phần hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Canada trong việc hỗ trợ thực hiện các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và tài chính toàn diện của Việt Nam.

Dự án STEP trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, xinh đẹp, thành công và hạnh phúc tới tất cả phụ nữ Việt Nam.