Trong tháng Mười 2021 vừa qua, hợp phần sản phẩm và dịch vụ tập trung vào cải tiến các công cụ phương pháp cho vay theo dòng tiền cho các Quỹ TDND.

Mẫu thẩm định đã được tinh chỉnh. Hiện cán bộ tín dụng có thể in ra giấy để thu thập dữ liệu ngay tại thực địa. Thêm vào đó, tính toán hiệu quả kinh tế của 30 mô hình chăn nuôi, trồng trọt được tích hợp vào mẫu thẩm định. Việc này sẽ hỗ trợ cán bộ tín dụng tính toán dòng tiền và đánh giá khả năng hoàn trả của người đề nghị vay vốn.

Phiếu kinh tế kỹ thuật nông nghiệp mô tả các chỉ tiêu kỹ thuật, tính toán doanh thu và chi phí và các rủi ro liên quan của các hoạt động sản xuất nông nghiệp cụ thể như chăn nuôi lợn, bò, gà, vịt, nuôi tôm và trồng lúa. Bộ phiếu đã được chuẩn hóa và được thiết kế để trợ giúp cho cán bộ khi thẩm định khoản vay cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Qua đó, quỹ có thể đáp ứng đúng nhu cầu đầu tư của nông dân đồng thời hạn chế tối đa rủi ro tín dụng.

Trong thời gian tới, STEP sẽ xây dựng thêm các tài liệu đào tạo cho các Quỹ TDND trên nền tảng học trực tuyến. Điều này sẽ giúp các quỹ sử dụng công cụ một cách hiệu quả.