Ngày 9/11/2021 DID tại Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn về sơ cấp cứu cho nhân viên.

Khoá tập huấn này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của sơ cứu cấp cứu tai nạn lao động và trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động nhằm tuân thủ quy định của Việt Nam về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động tại Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y Tế.

Chương trình huấn luyện bao gồm các nội dung cơ bản nguyên lý sơ cứu cấp cứu tại chỗ. Khoá học hướng dẫn cơ bản về túi cứu thương; các kỹ thuật sơ cứu cấp cứu ngoại khoa như băng bó vết thương, cầm máu tạm thời, cố định gãy xương tạm thời, xử lý bỏng, ngộ độc thực phẩm; phương pháp và kỹ thuật hồi sinh tim phổi trong trường hợp có tai nạn xảy ra; các phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu.

Ngoài ra, các biện pháp an toàn đảm bảo kiểm soát dịch bệnh Covid -19 tại nơi làm việc cũng đã được đưa vào nội dung tập huấn.

Sau khi học lý thuyết, các học viên được thực hành các nội dung đã được học và tham gia kiểm tra cấp chứng chỉ cuối khoá học.