Trong tháng 11/2021, dự án STEP đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về phân tích 22 báo cáo đầu ra của Hệ thống Thông tin Quản lý báo cáo QTDND (PRMS) dành cho các cán bộ thuộc tại Hội sở và 32 chi nhánh của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT). 8 buổi học tại chỗ và trực tuyến đã được triển khai tới gần 400 học viên của NHHT.

Mục đích chính của khóa đào tạo nhằm củng cố và tăng cường khả năng phân tích của người dùng tại NHTT để họ thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo đảm an toàn của hệ thống QTDND. Việc đánh giá các chỉ tiêu hoạt động chính của các QTDND bao gồm cả các đánh giá về giới rất quan trọng trong việc giúp NHHT có thể định hướng và ra các quyết định mang tính chiến lược trợ giúp các QTDND.
Sau khoá học, các cán bộ và cấp quản lý của NHTT có thể khai thác triệt để các báo cáo đầu ra của hệ thống PRMS, giúp phát hiện và kiểm soát rủi ro phát sinh từ các QTDND một cách hiệu quả hơn, từ đó đồng thời hỗ trợ đào tạo và tư vấn người dùng cuối cùng là các QTDND.

Các QTDND sẽ sớm được truy cập vào hệ thống PRMS để tự quản lý và giám sát hoạt động của quỹ một cách chủ động hơn. Nhờ đó, các QTDND có thể cải thiện tình hình tài chính, hoạt động kiểm soát nội bộ và thực hiện hiệu quả hơn vai trò tương trợ cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Dự án STEP sẽ đồng hành cùng NHHT và QTDND trong quá trình nâng cấp, bổ sung hệ thống PRMS cũng như xây dựng các tài liệu đào tạo nhằm đảm bảo và tăng cường hơn nữa hiệu quả giám sát cũng như việc sử dụng hệ thống PRMS.