Kính gửi: CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN, CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 371/CNV-HĐ do Cục Ngoại Vụ của Bộ Ngoại Giao cấp ngày 18/11/2016, sửa đổi lần thứ 5 ngày 22/12/2021, Tổ chức Développement International Desjardins trân trọng thông báo đến các cơ quan hữu quan, các đơn vị đối tác về việc thay đổi địa chỉ đăng ký của tổ chức tại Việt Nam kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 như sau:

Développement International Desjardins
Viết tắt là : DID
Mã số thuế : 0108079132

Địa chỉ đăng ký cũ:
Tầng 4, toà nhà UDIC, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ đăng ký mới:
Phòng 301 và 309, tầng 3, toà nhà UDIC, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội

DID đã đăng ký thay đổi địa chỉ với Cục Thuế thành phố Hà Nội ngày 29/12/2021 và được Cục Thuế xác nhận thay đổi ngày 10/1/2022.

Trân trọng cảm ơn!