Tập huấn về Quy trình chăm sóc khách hàng và Phương pháp cho vay dựa trên dòng tiền (lần 2) – thành phố Cần Thơ

Vào ngày 11 và 12/8, dự án đã triển khai tập huấn về bộ công cụ chăm sóc khách hàng và mẫu thẩm định khoản vay cải tiến cho các cán bộ tín dụng. Tham gia có các cán bộ từ QTDND các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh, cùng đại diện Ngân […]

Read More