Vào ngày 11 và 12/8, dự án đã triển khai tập huấn về bộ công cụ chăm sóc khách hàng và mẫu thẩm định khoản vay cải tiến cho các cán bộ tín dụng. Tham gia có các cán bộ từ QTDND các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh, cùng đại diện Ngân hàng hợp tác và Ngân hàng Nhà Nước tỉnh. Tại hội thảo, dự án STEP đã giới thiệu các công cụ hỗ trợ cán bộ tín dụng trong quá trình cung cấp kiến thức tài chính kinh doanh cho khách hàng, thực hiện thẩm định khoản vay dựa trên dòng tiền, cũng như các thông điệp chính để tiếp cận khách hàng phụ nữ tốt hơn. Theo khảo sát sau buổi tập huấn, 78% học viên cho biết họ sẵn sàng sử dụng các công cụ của dự án STEP tại QTDND.

Trưởng bộ phận tín dụng của QTDND Phú Lộc đã nhận xét: “Đơn vị rất thích bộ công cụ thẩm định được dự án trang bị để sau này Quỹ có thể áp dụng để phát triển thành viên mới, tăng dư nợ cho vay, giảm nợ quá hạn. Mong rằng dự án STEP có thể chuyển giao bộ công cụ cho các quỹ cơ sở để áp dụng nhiều hơn, cung cấp các khoản vay dựa trên đánh giá dòng tiền cho các khách hàng nữ.”

Trong thời gian tới, bên cạnh các khóa tập huấn tập trung như vậy, dự án STEP sẽ triển khai tập huấn tại thực địa cho các QTDND có nhu cầu hỗ trợ chuyên sâu hơn nhằm đảm bảo cán bộ tín dụng tại cơ sở có thể áp dụng công cụ với khách hàng một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

#SảnphẩmvàDịchvụ #Chovaydựatrêndòngtiền #Giáodụctàichính #Bìnhđẳnggiới