Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống QTDND tại Việt Nam từ năm 1993. Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau triển khai và thực hiện dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP”. Dự án STEP được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Để hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ NHHT trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo toàn của hệ thống QTDND, dự án STEP dự kiến sẽ thuê một công ty tư vấn để thực hiện việc rà soát các yếu tố pháp lý, cấu trúc và hoạt động liên quan đến Quỹ bảo toàn. Những phát hiện chính cùng những thông tin thu thập được từ việc rà soát này sẽ cho phép dự án đánh giá, phân tích chuyên sâu (nếu cần), và đưa ra những khuyến nghị dựa trên kinh nghiệm hoạt động của Desjardins. Tài liệu Tham Chiếu có thể được tìm thấy tại đây: https://did-step.com/tor/safetyfund.zip

Các công ty tư vấn quan tâm cần nộp Đề xuất nêu rõ phương pháp được đề xuất và mức độ tuân thủ đối với các yêu cầu trình độ tối thiể

u cho công việc này. Các công ty cần nộp Đề xuất cùng với sơ yếu lý lịch của (các) tư vấn viên sẽ thực hiện dịch vụ này qua email info@did-step.com và huong.tran-thi-thanh@did-step.com, ghi rõ tiêu đề “Đề xuất DID2022 – Dịch vụ rà soát Quỹ bảo toàn”. Chúng tôi sẽ lựa chọn công ty tư vấn cung cấp đề xuất với báo giá cạnh tranh nhất

Vui lòng lưu ý rằng kích thước mỗi lần gửi email không được vượt quá 20 MB.

Hạn nộp Đề xuất là Chủ nhật, ngày 15 tháng 01 năm 2023, giờ Hà nội.