Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống QTDND tại Việt Nam từ năm 1993.

Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau triển khai và thực hiện dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP”. Dự án STEP được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Trong khuôn khổ dự án, STEP đã phát triển một ứng dụng điện thoại mang tên Co-opSmart nhằm cung cấp các bài học tương tác và công cụ tài chính đơn giản cho người làm kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, giúp họ đưa ra các quyết định tài chính dựa trên thông tin đa chiều, cả trong sản xuất kinh doanh và trong gia đình. Hiện tại, ứng dụng đã bao gồm 4 bài học được xây dựng theo định hướng này và Dự án có kế hoạch phát triển thêm các bài học khác để cung cấp nhiều kiến thức hơn nữa cho người dùng cuối cùng.

Tài liệu Tham Chiếu chi tiết bằng tiếng Anh tại https://bit.ly/3HjDP2m

Tải ứng dụng Co-opSmart trên:

Các nhà thầu quan tâm vui lòng gửi Đề xuất dự thầu tới email may.tran-thi-ha@did-step.com trước 17:00 ngày 12 tháng 2 năm 2023, giờ Hà Nội.

Vui lòng lưu ý rằng kích thước mỗi lần gửi email không được vượt quá 20 MB.