Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam.  DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống QTDND tại Việt Nam từ năm 1993.

Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau triển khai và thực hiện dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP”. Dự án STEP được tài trợ chính bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một công ty tư vấn trong nước để tổ chức các hội thảo nâng cao năng lực cho các thành viên và thành viên tiềm năng của QTDND ở khu vực nông thôn

Vui lòng xem Tài liệu tham chiếu chi tiết tại: https://bit.ly/45ZgIFq

Các nhà thầu quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ thầu qua email tới may.tran-thi-ha@did-step.com trước 16:00 ngày 01/10/2023, giờ Hà Nội