Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống QTDND tại Việt Nam từ năm 1993. Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau triển khai và thực hiện dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP”. Dự án STEP được tài trợ chính bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Theo đề nghị của Ngân Hàng Hợp tác Xã Việt Nam (NHHT) về việc thử nghiệm hệ thống thanh toán kết nối tự động hóa các giao dịch thanh toán chuyển tiền giữa NHHT và 10 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên lãnh thổ Việt Nam trong khuôn khổ dự án STEP, Chúng tôi đang tìm kiếm nhà thầu có thể cung cấp một số thiết bị cho 10 QTDND.

Hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh/ tiếng Việt: https://did-step.com/tor/tor_sandbox.zip

Các nhà cung cấp quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự thầu tới thông tin đã được cung cấp trong file đính kèm. Hạn cuối: 17:00 chiều ngày thứ Hai 30/10/2023 giờ Hà Nội.

Vui lòng lưu ý rằng kích thước mỗi lần gửi email không được vượt quá 20 MB.