Hội nghị kết nạp thành viên và giới thiệu sản phẩm tín dụng dành cho phụ nữ – Quỹ TDND Quỳnh Hậu tỉnh Nghệ An

Vào ngày 17 tháng 12, dưới sự hỗ trợ của dự án STEP, QTDND Quỳnh Hậu tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo Khách hàng nữ tiềm năng với sự tham gia của gần 100 phụ nữ tại địa bàn xã Quỳnh Hoa. Mục tiêu chính của Hội thảo là để QTDND Quỳnh Hậu […]

Read More

Khai trương hệ thống E-banking

Ngày 07/10/2022, Hệ thống ngân hàng điện tử (e-banking) đã chính thức ra mắt tại trụ sở Ngân hàng Hợp tác. Đại diện Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (VAPCF), Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, dự án STEP và nhà thầu TechPlus đã […]

Read More

Lễ khởi động dự án e-Banking

Sau hơn một năm chuẩn bị, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) và dự án STEP đã khởi động dự án e-Banking. Ông Brian Allemekinders – Tham tán Hợp tác – Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đại diện Ban lãnh đạo […]

Read More

Họp khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT” cho NH Hợp tác

Ngày 08/09/2021, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT cho NHHT giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là dự án nằm trong cấu phần CNTT thuộc dự án […]

Read More