Lễ khởi động dự án e-Banking

Sau hơn một năm chuẩn bị, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) và dự án STEP đã khởi động dự án e-Banking. Ông Brian Allemekinders – Tham tán Hợp tác – Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đại diện Ban lãnh đạo […]

Read More

Họp khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT” cho NH Hợp tác

Ngày 08/09/2021, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT cho NHHT giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là dự án nằm trong cấu phần CNTT thuộc dự án […]

Read More