THƯ MỜI THẦU – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc Tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức DID được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự […]

Read More

MỜI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT & ĐÁNH GIÁ

Để hỗ trợ hoạt động theo dõi và đánh giá dự án, STEP mong muốn tuyển dụng tư vấn để thực hiện công việc thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá theo các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động dự án. Chuyên gia tư vấn cũng sẽ giúp trình bày và […]

Read More

THƯ MỜI SẢN XUẤT VIDEO PHIM TÀI LIỆU

Développement International Desjardins (DID) phối hợp cùng với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và dưới sự hỗ trợ của đại diện chính phủ Canada và Việt Nam đã chính thức triển khai Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (dự án STEP) vào tháng 11 năm 2017. Dự […]

Read More

THƯ MỜI THẦU: Hồ sơ thầu gia hạn giấy phép signature database cho thiết bị Array Network ASF 180 Series

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống […]

Read More

Hội nghị kết nạp thành viên và giới thiệu sản phẩm tín dụng dành cho phụ nữ – Quỹ TDND Quỳnh Hậu tỉnh Nghệ An

Vào ngày 17 tháng 12, dưới sự hỗ trợ của dự án STEP, QTDND Quỳnh Hậu tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo Khách hàng nữ tiềm năng với sự tham gia của gần 100 phụ nữ tại địa bàn xã Quỳnh Hoa. Mục tiêu chính của Hội thảo là để QTDND Quỳnh Hậu […]

Read More