Hội nghị kết nạp thành viên và giới thiệu sản phẩm tín dụng dành cho phụ nữ – Quỹ TDND Quỳnh Hậu tỉnh Nghệ An

Vào ngày 17 tháng 12, dưới sự hỗ trợ của dự án STEP, QTDND Quỳnh Hậu tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo Khách hàng nữ tiềm năng với sự tham gia của gần 100 phụ nữ tại địa bàn xã Quỳnh Hoa. Mục tiêu chính của Hội thảo là để QTDND Quỳnh Hậu […]

Read More

THƯ MỜI TƯ VẤN: Rà soát các yếu tố pháp lý, cấu trúc và hoạt động của Quỹ bảo toàn

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển […]

Read More

Khai trương hệ thống E-banking

Ngày 07/10/2022, Hệ thống ngân hàng điện tử (e-banking) đã chính thức ra mắt tại trụ sở Ngân hàng Hợp tác. Đại diện Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (VAPCF), Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, dự án STEP và nhà thầu TechPlus đã […]

Read More

THƯ MỜI TƯ VẤN TRONG NƯỚC: Xây dựng bộ công cụ marketing quảng bá sản phẩm tín dụng và dịch vụ phát triển kinh doanh dành cho QTDND

Để hỗ trợ QTDND thu hút thêm thành viên và qua đó thực hiện chiến lược tài chính bao trùm cho người dân tại khu vực nông thôn, dự án STEP đã phối hợp một nhà tư vấn địa phương để phát triển chiến lược marketing. Mục tiêu của chiến lược nhằm tìm ra giải […]

Read More

Tập huấn về Quy trình chăm sóc khách hàng và Phương pháp cho vay dựa trên dòng tiền (lần 2) – thành phố Cần Thơ

Vào ngày 11 và 12/8, dự án đã triển khai tập huấn về bộ công cụ chăm sóc khách hàng và mẫu thẩm định khoản vay cải tiến cho các cán bộ tín dụng. Tham gia có các cán bộ từ QTDND các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh, cùng đại diện Ngân […]

Read More