Tập huấn về Quy trình chăm sóc khách hàng và Phương pháp cho vay dựa trên dòng tiền (lần 2) – thành phố Cần Thơ

Vào ngày 11 và 12/8, dự án đã triển khai tập huấn về bộ công cụ chăm sóc khách hàng và mẫu thẩm định khoản vay cải tiến cho các cán bộ tín dụng. Tham gia có các cán bộ từ QTDND các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh, cùng đại diện Ngân […]

Read More

Họp khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT” cho NH Hợp tác

Ngày 08/09/2021, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT cho NHHT giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là dự án nằm trong cấu phần CNTT thuộc dự án […]

Read More