Photo by TUAN ANH TRAN on Unsplash

Dự án đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Cùng xây dựng một mạng lưới quỹ tín dụng nhân dân vững mạnh hơn

Theo định hướng phát triển kinh tế bền vững và hòa nhập toàn diện, dự án STEP (được tài trợ bởi Global Affairs Canada, đồng thực hiện bởi Développement International Desjardins và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam) được thực hiện nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho nam giới và nữ giới vùng nông thôn Việt Nam, thông qua một mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác hiệu quả hơn.

Dự án được thực hiện ở 14 tỉnh thành trải dài trên 3 miền Việt Nam.

Tháng 10/2017, chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt Tài liệu dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (STEP). Développement international Desjardins (DID), cùng nhóm dự án STEP và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã tổ chức lễ khởi động dự án vào tháng 11/2017.

Dự án STEP có mục tiêu nâng cao hiệu quả của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTD), cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhóm khách hàng nông thôn. Développement International Desjardins (DID) sẽ hỗ trợ NHHT và các QTD rà soát và thực hiện các kế hoạch phát triển. DID cũng sẽ hỗ trợ thiết lập một quy trình nhằm giám sát các công cụ quản trị rủi ro và quy trình kiểm toán nội bộ. Các hoạt động của dự án bao gồm: 1) xác định các chiến lược nhằm chuyên nghiệp hóa các QTD, phát triển các công cụ hỗ trợ cho các cấp quản lý, đào tạo viên và nhân viên; 2) hỗ trợ các nhân viên thiết lập quy trình giám sát các QTD, xác định các cơ chế bảo đảm an toàn hoạt động; 3) thực hiện một phân tích rủi ro của các hoạt động tài chính và danh mục cho vay; 4) hỗ trợ các nhân viên xác định các phương pháp và công cụ nhằm tiếp cận và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; 5) hỗ trợ các hoạt động đào tạo và huấn luyện, bao gồm việc chuyển giao chuyên môn.

Địa điểm thực hiện dự án

  • Miền Bắc: Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình
  • Miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá
  • Miền Nam: Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ

Kết quả kỳ vọng

Các kết quả kỳ vọng của dự án bao gồm: (1) trang bị cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực và tăng cường hiệu quả cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); (2) hỗ trợ hệ thống QTDND cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng nông thôn, đặc biệt là phụ nữ, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sinh lời.

DID – Tổ chức đi đầu trong lĩnh vực tài chính vi mô

Trong hơn 48 năm, Développement international Desjardins (DID) đã làm việc cùng các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Thông qua các hoạt động hướng tới việc cơ cấu và củng cố tài chính toàn diện, DID hướng tới việc hỗ trợ các cộng đồng yếu thế tăng cường tiếp cận tới các dịch vụ tài chính an toàn và đa dạng, đồng thời phát triển con người và thúc đẩy sự giàu có của tập thể. Hoạt động ở hơn 30 quốc gia trên 4 châu lục, với đội ngũ hơn 100 nhân viên, DID ngày nay là một tổ chức đi đầu trong công cuộc đóng góp trong lĩnh vực này.

DID trực thuộc Desjardins Group, là tập đoàn tài chính hợp tác xã đứng đầu ở Canada và lớn thứ 5 thế giới, với hơn 7 triệu thành viên và khách hàng, tổng tài sản CAN 275.1 tỉ đô la Canada. Được thành lập năm 1900 với mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện cho người dân Québec và đóng góp cho các khu vực nông thôn, ngày nay Desjardins Group được coi là một trong những ngân hàng mạnh nhất trên thế giới.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Hợp tác cùng phát triển

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 và năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân Hàng Hợp Tác là một Tổ chức tín dụng hợp tác nhằm tương trợ và tăng cường hiệu quả cho hoạt động của hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân; làm đầu mối của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, giữ vai trò điều hoà vốn.

Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau xây dựng đề án dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP” và chính thức nhận được sự phê duyệt từ Bộ Ngoại giao Canada cũng như Chính phủ Việt Nam. Dự án nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam ở vùng nông thôn thông qua việc tiếp cận tốt hơn các dịch vụ tài chính. Để làm được điều đó, DID sẽ phối hợp với Ngân hàng Hợp tác để hỗ trợ tối đa cho các QTDND, từ đó các QTDND sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn cho thành viên, theo hướng có lãi, thận trọng, bền vững và thúc đẩy hệ thống QTDND trở nên vững mạnh hơn nữa. Qua đó, Ngân hàng Hợp tác cũng sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò đầu mối của hệ thống QTDND.

PCF Logo

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là một mạng lưới các tổ chức tín dụng hoạt động theo mô hình hợp tác xã ở Việt Nam. QTDND hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và Luật hợp tác xã. Tính đến thời điểm 31/7/2018, trên cả nước có 1,181 QTDND ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

QTDND có hai mục tiêu hoạt động chính:

  • Đáp ứng được yêu cầu cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng một cách thuận tiện, thường xuyên và ổn định, lâu dài với mức giá cả có thể chấp nhận được để các thành viên có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và qua đó thu được lợi nhuận cao nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh của riêng mình.
  • Góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động.
Dự án STEP

Tháng 10/2017, chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt Tài liệu dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (STEP). Développement international Desjardins (DID), cùng nhóm dự án STEP và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã tổ chức lễ khởi động dự án vào tháng 11/2017.

Dự án STEP có mục tiêu nâng cao hiệu quả của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTD), cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhóm khách hàng nông thôn. Développement International Desjardins (DID) sẽ hỗ trợ NHHT và các QTD rà soát và thực hiện các kế hoạch phát triển. DID cũng sẽ hỗ trợ thiết lập một quy trình nhằm giám sát các công cụ quản trị rủi ro và quy trình kiểm toán nội bộ. Các hoạt động của dự án bao gồm: 1) xác định các chiến lược nhằm chuyên nghiệp hóa các QTD, phát triển các công cụ hỗ trợ cho các cấp quản lý, đào tạo viên và nhân viên; 2) hỗ trợ các nhân viên thiết lập quy trình giám sát các QTD, xác định các cơ chế bảo đảm an toàn hoạt động; 3) thực hiện một phân tích rủi ro của các hoạt động tài chính và danh mục cho vay; 4) hỗ trợ các nhân viên xác định các phương pháp và công cụ nhằm tiếp cận và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; 5) hỗ trợ các hoạt động đào tạo và huấn luyện, bao gồm việc chuyển giao chuyên môn.

Địa điểm thực hiện dự án

  • Miền Bắc: Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình
  • Miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá
  • Miền Nam: Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ

Kết quả kỳ vọng

Các kết quả kỳ vọng của dự án bao gồm: (1) trang bị cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực và tăng cường hiệu quả cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); (2) hỗ trợ hệ thống QTDND cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng nông thôn, đặc biệt là phụ nữ, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sinh lời.

Développement International Desjardins

DID – Tổ chức đi đầu trong lĩnh vực tài chính vi mô

Trong hơn 48 năm, Développement international Desjardins (DID) đã làm việc cùng các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Thông qua các hoạt động hướng tới việc cơ cấu và củng cố tài chính toàn diện, DID hướng tới việc hỗ trợ các cộng đồng yếu thế tăng cường tiếp cận tới các dịch vụ tài chính an toàn và đa dạng, đồng thời phát triển con người và thúc đẩy sự giàu có của tập thể. Hoạt động ở hơn 30 quốc gia trên 4 châu lục, với đội ngũ hơn 100 nhân viên, DID ngày nay là một tổ chức đi đầu trong công cuộc đóng góp trong lĩnh vực này.

DID trực thuộc Desjardins Group, là tập đoàn tài chính hợp tác xã đứng đầu ở Canada và lớn thứ 5 thế giới, với hơn 7 triệu thành viên và khách hàng, tổng tài sản CAN 275.1 tỉ đô la Canada. Được thành lập năm 1900 với mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện cho người dân Québec và đóng góp cho các khu vực nông thôn, ngày nay Desjardins Group được coi là một trong những ngân hàng mạnh nhất trên thế giới.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Hợp tác cùng phát triển

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 và năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân Hàng Hợp Tác là một Tổ chức tín dụng hợp tác nhằm tương trợ và tăng cường hiệu quả cho hoạt động của hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân; làm đầu mối của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, giữ vai trò điều hoà vốn.

Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau xây dựng đề án dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP” và chính thức nhận được sự phê duyệt từ Bộ Ngoại giao Canada cũng như Chính phủ Việt Nam. Dự án nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam ở vùng nông thôn thông qua việc tiếp cận tốt hơn các dịch vụ tài chính. Để làm được điều đó, DID sẽ phối hợp với Ngân hàng Hợp tác để hỗ trợ tối đa cho các QTDND, từ đó các QTDND sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn cho thành viên, theo hướng có lãi, thận trọng, bền vững và thúc đẩy hệ thống QTDND trở nên vững mạnh hơn nữa. Qua đó, Ngân hàng Hợp tác cũng sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò đầu mối của hệ thống QTDND.

Quỹ tín dụng nhân dân
PCF Logo

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là một mạng lưới các tổ chức tín dụng hoạt động theo mô hình hợp tác xã ở Việt Nam. QTDND hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và Luật hợp tác xã. Tính đến thời điểm 31/7/2018, trên cả nước có 1,181 QTDND ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

QTDND có hai mục tiêu hoạt động chính:

  • Đáp ứng được yêu cầu cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng một cách thuận tiện, thường xuyên và ổn định, lâu dài với mức giá cả có thể chấp nhận được để các thành viên có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và qua đó thu được lợi nhuận cao nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh của riêng mình.
  • Góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động.