Họp Ban chỉ đạo Dự án STEP lần thứ 2

Thứ ba, ngày 6/8/2019, Ban chỉ đạo dự án STEP đã họp lần thứ hai kể từ khi bắt đầu dự án. Đại diện từ GAC, Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Hợp tác và đại diện DID đã tham dự cuộc họp. Ông Jared Brading, Tham tán Phát triển của...

Tiếp đón đoàn công tác Sở ngoại vụ thành phố Hải Phòng

Ngày 26/7/2019, đoàn công tác của Sở Ngoại Vụ Thành phố Hải Phòng, do bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với DID tại Hà Nội. Hải Phòng là một trong số 14 tỉnh/thành phố mà dự án STEP triển...