THƯ MỜI THẦU – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc Tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức DID được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã...

THÔNG BÁO MỜI THẦU: MUA SẮM CÁC THIẾT BỊ SD-WAN CHO QTDND

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc Tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức DID được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã...

MỜI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT & ĐÁNH GIÁ

Để hỗ trợ hoạt động theo dõi và đánh giá dự án, STEP mong muốn tuyển dụng tư vấn để thực hiện công việc thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá theo các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động dự án. Chuyên gia tư vấn cũng...

THƯ MỜI SẢN XUẤT VIDEO PHIM TÀI LIỆU

Développement International Desjardins (DID) phối hợp cùng với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và dưới sự hỗ trợ của đại diện chính phủ Canada và Việt Nam đã chính thức triển khai Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (dự án STEP) vào...

THÔNG BÁO MỜI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ CHO CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án...