CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3

Sáng ngày 8/3/2021, dự án STEP đã có buổi gặp gỡ thân mật với đại diện cán bộ nữ tại Hội sở Ngân hàng Hợp tác. Cùng với lãnh đạo ngân hàng, STEP cam kết tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong...

[Tuyển dụng] TƯ VẤN TRONG NƯỚC CHO BÀI TRÌNH BÀY VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Dự án: Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (STEP) Hợp phần: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Chủ đề: Đẩy mạnh phát triển bền vững trong hoạt động cho vay vốn của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Địa điểm: Hà Nội, Vinh,...