THƯ MỜI TƯ VẤN: Phát triển các bài học tài chính trên điện thoại

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án...

MỜI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Để hỗ trợ kỹ thuật cho việc theo dõi và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của dự án, STEP mong muốn tuyển dụng tư vấn để thực hiện công việc thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu theo các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt...