THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN, CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 371/CNV-HĐ do Cục Ngoại Vụ của Bộ Ngoại Giao cấp ngày 18/11/2016, sửa đổi lần thứ 5 ngày 22/12/2021, Tổ chức Développement International Desjardins trân trọng thông...

Lễ khởi động dự án e-Banking

Sau hơn một năm chuẩn bị, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) và dự án STEP đã khởi động dự án e-Banking. Ông Brian Allemekinders – Tham tán Hợp tác – Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN),...

Phân tích báo cáo đầu ra hệ thống PRMS

Trong tháng 11/2021, dự án STEP đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về phân tích 22 báo cáo đầu ra của Hệ thống Thông tin Quản lý báo cáo QTDND (PRMS) dành cho các cán bộ thuộc tại Hội sở và 32 chi nhánh của Ngân hàng Hợp...

Khoá tập huấn về sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc

Ngày 9/11/2021 DID tại Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn về sơ cấp cứu cho nhân viên. Khoá tập huấn này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của sơ cứu cấp cứu tai nạn lao động và trang bị...