Khai trương hệ thống E-banking

Ngày 07/10/2022, Hệ thống ngân hàng điện tử (e-banking) đã chính thức ra mắt tại trụ sở Ngân hàng Hợp tác. Đại diện Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (VAPCF), Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, dự án STEP...

Hoàn thành tập huấn sử dụng Hệ thống PRMS cho 75 QTDND

Dự án STEP và Ngân hàng Hợp tác (NHHT) vừa hoàn thành sáu (06) khóa tập huấn về Hệ thống Thông tin Quản lý Báo cáo QTDND (PRMS) cho lãnh đạo cấp cao và kiểm toán viên nội bộ của 75 QTDND. Các khóa tập huấn này được tổ chức...

THƯ MỜI TƯ VẤN TRONG NƯỚC: Xây dựng bộ công cụ marketing quảng bá sản phẩm tín dụng và dịch vụ phát triển kinh doanh dành cho QTDND

Để hỗ trợ QTDND thu hút thêm thành viên và qua đó thực hiện chiến lược tài chính bao trùm cho người dân tại khu vực nông thôn, dự án STEP đã phối hợp một nhà tư vấn địa phương để phát triển chiến lược marketing. Mục tiêu của chiến...

Đào tạo về kiểm toán nội bộ cho 28 Quỹ TDND

Vào tháng 7 năm 2022, dự án STEP đã tổ chức 3 đợt tập huấn trực tiếp, mỗi đợt kéo dài 1,5 ngày cho 28 QTDND tại Cần Thơ, Vinh và Hải Phòng. Các chuyên gia của STEP đã phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Hợp tác...