NHÂN SỰ DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Claude Lafond

Giám đốc vùng dự án
null

Lori Brabant-Hudon

Chuyên gia Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng
null

Âu Duy Phúc

Chuyên gia tài chính & ngân hàng – Quản trị rủi ro
null

Lương Quốc Tuấn

Chuyên gia Tài chính và Ngân hàng
null

Đỗ Minh Tú

Trợ lý hành chính
null

Ngô Thị Minh Hiền

Quản lý Hành chính, Tài chính và Nhân sự
null

Nguyễn Thùy Dương

Nhân viên dự án
null

Đặng Duy Thuận

Nhân viên Công nghệ thông tin
null

Trần Thị Thanh Hương

Trợ lý giám đốc dự án / Phiên dịch
null

Đào Phương Linh

Nhân viên phân tích tài chính
null

Trần Thị Hà May

Nhân viên về Bình đẳng giới và Tài chính toàn diện
null