NHÂN SỰ DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Claude Lafond

Giám đốc vùng dự án
null

Simon H. Roy

Chuyên gia Tài chính và Quản trị rủi ro
null

Rachel Tardif

Chuyên gia Tối ưu hoá và Triển khai
null

Phạm Hùng Sơn

Chuyên gia Giám sát dự án
null

Trần Thị Thu Hà

Chuyên gia Tài chính và Ngân hàng
null

Lương Quốc Tuấn

Chuyên gia Tài chính và Ngân hàng
null

Ngô Thị Minh Hiền

Quản lý Hành chính, Tài chính và Nhân sự
null

Lưu Đức Thắng

Chuyên gia Data warehouse
null

Phạm Thị Kiều Loan

Cố vấn Bình đẳng giới
null

Trần Ngọc Thịnh

Chuyên gia Tài chính vi mô
null

Phạm Công Bằng

Chuyên gia Tài chính Ngân hàng
null

Nguyễn Thị Thúy Hường

Trợ lý hành chính
null

Lâm Thanh Vân

Phiên dịch/Trợ lý dự án
null

Nguyễn Thùy Dương

Trợ lý dự án
null