NHÂN SỰ DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Claude Lafond

Giám đốc vùng dự án
null

Simon H. Roy

Chuyên gia Tài chính và Quản trị rủi ro
null

Rachel Tardif

Chuyên gia Tối ưu hoá và Triển khai
null

Phạm Hùng Sơn

Chuyên gia Giám sát dự án
null

Lương Quốc Tuấn

Chuyên gia Tài chính và Ngân hàng
null

Phạm Công Bằng

Chuyên gia Tài chính Ngân hàng
null

Ngô Thị Minh Hiền

Quản lý Hành chính, Tài chính và Nhân sự
null

Nguyễn Thùy Dương

Trợ lý dự án
null

Nguyễn Thị Thúy Hường

Trợ lý hành chính
null

Tran Thi Thanh Huong

Trợ lý giám đốc dự án / Phiên dịch
null

Trần Minh Huyền

Chuyên gia tài chính & ngân hàng – Quản trị rủi ro
null