THƯ MỜI SẢN XUẤT VIDEO PHIM TÀI LIỆU

Développement International Desjardins (DID) phối hợp cùng với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và dưới sự hỗ trợ của đại diện chính phủ Canada và Việt Nam đã chính thức triển khai Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (dự án STEP) vào tháng 11 năm 2017. Dự […]

Read More