THƯ MỜI THẦU: Hồ sơ thầu gia hạn giấy phép signature database cho thiết bị Array Network ASF 180 Series

Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống […]

Read More