Développement International Desjardins (DID) là tổ chức phi chính phủ, thuộc tập đoàn Desjardins tại Canada. Tổ chức được thành lập với mục tiêu là hỗ trợ hệ thống QTDND trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống QTDND tại Việt Nam từ năm 1993.
Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau triển khai và thực hiện dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP”. Dự án STEP được tài trợ chính bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).
Trong khuôn khổ dự án dự án STEP đã tài trợ một số thiết bị cho đối tác và dự án đang có nhu cầu gia hạn 1 năm (12 tháng) signature database cho 02 thiết bị Array Network ASF 1800 Series
Tài liệu Tham Chiếu chi tiết bằng tiếng Anh/ tiếng Việt : https://did-step.com/tor/RFP_WAF.zip
Các nhà cung cấp quan tâm vui lòng gửi Đề xuất dự thầu tới email thuan.dang-duy@did-step.com trước 17:00 chiều ngày thứ Hai 31/07/2023 giờ Hà Nội.
Vui lòng lưu ý rằng kích thước mỗi lần gửi email không được vượt quá 20 MB.